Międzynarodowa 31a/43, 03-939 Warszawa

Godziny otwarcia

pon–pt: 8–21 sobota: 8–15

Zadzwoń do nas

+48 733 325 000

Zadzwoń do nas

+48 733 325 000

Godziny otwarcia

pon–pt: 8–21 sobota: 8–15

Dr hab. n. med. Izabela Strużycka

Dr hab. n. med. Izabela Strużycka
Dr hab. n. med. Izabela Strużycka
Periodontologia, stomatologia zachowawcza

Absolwentka I Wydziału Lekarskiego, Oddziału Stomatologii, Akademii Medycznej w Warszawie. Po ukończeniu studiów swoją karierę zawodową związała z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym i do chwili obecnej jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Posiada I stopień Specjalizacji ze Stomatologii Ogólnej oraz Specjalizację II stopnia ze Stomatologii Zachowawczej z endodoncją. Obroniła z wyróżnieniem pracę doktorską pt. „Możliwości prognozowania indywidualnego zagrożenia próchnicą”. Uzyskała stopień doktora habilitowanego nauk medycznych po złożeniu rozprawy pt. „Występowanie próchnicy oraz charakterystyka feno- i genotypowa szczepów próchnicotwórczych paciorkowców w populacji dzieci 12-letnich w Polsce”.

Jest Kierownikiem Zakładu Stomatologii Zintegrowanej, Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Konsultantem Wojewódzkim w dziedzinie Stomatologii Zachowawczej z endodoncją Województwa Mazowieckiego.

Lekarz i nauczyciel akademicki z wieloletnim doświadczeniem klinicznym i dydaktycznym, promotor i recenzent prac licencjackich, magisterskich oraz doktorskich. Jest nauczycielem wielu pokoleń lekarzy stomatologów. Uczy studentów zintegrowanego, holistycznego spojrzenia na pacjenta. Posiada w swoim dorobku liczne artykuły naukowe z dziedziny stomatologii zachowawczej i periodontologii oraz wystąpienia na Konferencjach i zjazdach w Polsce i w świecie. Ogółem ponad 400 publikacji w czasopismach krajowych i zagranicznych, doniesień zjazdowych, prezentacji i wystąpień w Polsce i na międzynarodowych sympozjach naukowych. Rozdziały w książkach i monografiach.

Jest aktywnym członkiem wielu towarzystw naukowych polskich i zagranicznych m.in. Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego, PTEMD Sapienta, International Association of Dental Research, Regional Development Program Commitee IADR USA, Akademii Pierre Faucharda.

Uczestnik licznych kursów, staży i szkoleń w kraju i zagranicą, w zakresie zintegrowanego leczenia stomatologicznego, odbudowy tkanek twardych zębów, materiałów i technik leczniczych w stomatologii zachowawczej i periodontologii m.in. Stypendium naukowe w Departament of Periodontology, The University of Texas, Health Science Center w San Antonio, Texas, USA. „Clinical Research in Periodontal Therapy”, University of Texas, San Antonio, USA. „Surgical and Restorative Procedures for Osseointegrated Implants and Clinical Uses of Various Implant Systems”, University of San Antonio Texas, USA. „Oral rehabilitation by means of tissue integrated endoprostheses,” w Katholieke Universiteit Leuven, Belgia. Oral Rehabilitation University of Malmo, Szwecja. „Guided Tissue Regeneration with Gore-tex periodontal material” University of Hannover, Niemcy. Szkolenie w zakresie automatycznej analizy komórek w Zakładzie Genetyki Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie. Staż naukowy w Departament of Oral Biology, Semmelweis University of Budapest, Węgry. „Public Oral Health Planning” w Departament of Cardiology, Lund University, Szwecja. „Caries prevention and fourhanded dentistry” w Klinik Folktandvarden, Hóór, Szwecja. „Preventive Dentistry and Epidemiology”, w Dental Health Center of Karlstad. „Enamel erosions” Bern Szwajcaria

Wykonuje zabiegi w zakresie profilaktyki i leczenia w dziedzinie stomatologii zachowawczej i periodontologii.